Change your cover photo
Змініть свою обкладинку
Статус цього облікового запису користувача Approved

Цей користувач ще не додав жодної інформації до свого профілю.

Закарпатська область / Zakarpattia Oblast
60 000 $
Energy, Robots / Robotech

E-Point - лінійка інноваційних недорогих електричних зарядних станцій для електромобілів потужністю від 22 до 53 кВт на год.
Має технологію розумного розподілу заряду, в залежності від кількості автомобілів, які заряджається одночасно.
Автоматизована систему обліку, бронювання та розрахунків (білінг) доступну з кожного смартфону не лише для зарядок E-Point, а й для всіх доступних в заданому радіусі. Вона, в залежності від рівня доступу, може використовуватися, як СРМ для власника.

Існуючі електричні зарядки недостатньо комерціалізовані, тому їх не досить багато.
E-Point вирішить цю проблему через кіберфізичні системи, авторські алгоритми, які дозволяють покращити всі показники:
дешевша - порівняно з іншими (собівартість в Україні 2900-3500$) завдяки тому що основні матеріали є українськими і виготовляється все в одному місті.
потужніша - 53 кВ на год. за рахунок власного розробленого програмного забезпечення та контролеру.
швидша - можемо розподіляти автоматично заряд в залежності скільки автомобілів заряджається одночасно, завдяки розробленому ПЗ;
її легко знайти - підсвітка в темну пору доби, навіть тоді коли вона не активована, а головне доступний з кожного смартфону білінг, де можна подивитися розміщення поблизу, провести оплату, забронювати час, та ін.
з нею легко заробляти - CRM для заробітку.
Розроблено Білінг адаптований не лише для ринку України, а й для інших країн, в першу чергу ЄС. Та є універсальним, а не лише для користувачів E-Point.

E-Point is a line of innovative low-cost electric charging stations for electric cars with a capacity of 22 to 53 kW per hour.
It has a technology of intelligent charge distribution, depending on the number of cars being charged at the same time.
The automated system of accounting, booking and calculations (billing) is available from every smartphone not only for E-Point charging, but also for all available within a given radius. Depending on the level of access, it can be used as a CRM for the owner.

Existing electric chargers are not commercialized enough, so they are not many.
E-Point will solve this problem through cyberphysical systems, authoring algorithms that
can improve all indicators:
cheaper - compared to others (cost in Ukraine 2900-3500 $) due to the fact that the
basic materials are Ukrainian and all made in one city.
more powerful - 53 kV per hour. at the expense of own developed software and the
controller.
faster - we can automatically distribute the charge depending on how many cars are
charged at the same time, thanks to the developed software;
It is easy to find - backlight in the dark, even when it is not activated, and most importantly available from every smartphone billing, where you can see the location
nearby, make a payment, book a time, etc.
it is easy to earn with it - CRM for earnings.
Developed Billing is adapted not only for the Ukrainian market, but also for other
countries, primarily the EU. And it is universal, not only for E-Point users.