Change your cover photo
Змініть свою обкладинку
Статус цього облікового запису користувача Прийнято

Цей користувач ще не додав жодної інформації до свого профілю.

м. Київ / Kyiv
50 000 $
Beauty, Marketplace, Saas

Наш продукт – це торговий платформа, яка об’єднує салони краси та їх клієнтів. Ми допомагаємо салонам краси залучати клієнтів, проводити маркетинг і менеджмент в салонах красина основі додатку управління бізнесом SaaS. З іншого боку, ми допомагаємо клієнтам замовляти послуги краси в 2 кліки в будьякий час.
Про проект: Зараз ми проаналізували ринок, інвестували $25 000, розробили прототип, активно розробляємо додаток і маємо перших клієнтів.
Команда: Анатолій, я власник @theory_success telegrams, Олег Романов (відповідальний за розвиток), засновник Time to mobile, головний розробник Асадбек Нойбжонов і кілька наставників Роман Чепрасов, Андрій Березов і Дмитро Степаненко все ще працюють над стартапом за стартапом і аналіз.

Ми надаємо двосторонню платформу для роботи салону краси, допомога в маркетингу та управлінню салоном краси, безкоштовної CRM та сервісні послуги.

Our product is a trading platform that brings together beauty salons and their customers. We help beauty salons attract customers, conduct marketing and manage meetings in beauty salons based on the SaaS business management program. On the other hand, we help customers book beauty services in 2 clicks at any time.
About the project: Now we have analysed the market, invested $ 25,000, developed a prototype, is actively developing the application and have first clients.
Team: Anatolii, I am the owner of @theory_success telegrams, Oleg Romanov (Responsible for development), founder of Time to mobile, chief developer Asadbek Noyibjonov and several mentors Roman Cheprasov, Andriy Berezov and Dmitry Stepanenko are still working on the startup over startup and analysis.

We provide a two-way platform for beauty salon operation, assistance in marketing and beauty salon management, free CRM and service services.