Change your cover photo
Змініть свою обкладинку
Статус цього облікового запису користувача Прийнято

Цей користувач ще не додав жодної інформації до свого профілю.

Івано-Франківська область / Ivano-Frankivsk region
100 000 $
Healh / Healthcare, Medtech

XtestR - це портативні лабораторії для визначення більше 40 медичних показників, інтегровані з медичними системами, в т.ч. для передачі результатів лікуючому лікарю. Переваги для B2C: не потрібно відвідувати лікаря для діагностики., оскільки, на відміну від конкурентів, можна робити аналізи вдома самостійно, а також передача результату разом з анамнезом, що призводить до зменшення кроків до постановки діагнозу та призначення лікування, У випадку B2B особливо актуальна діагностика коронавірусу: швидкість результату і як результат збільшення пропускної здатності, дешевизна, мультифункціональність, відсутність потреби в мед. персоналі за рахунок використання дихального картриджа. Додаткове джерело прибутку - продаж знеособлених даних для таргетинга фармацевтичним компаніям, приватним клінікам.

На відміну від конкурентів ми маємо унікальний дихальний картридж для визначення антигену ковід19 без необхідності назофарингеального мазка, який є болючим і неприємним і правильно його провести може тільки медичний працівник. Це надає нашому рішенню недосяжної ринкової переваги, адже 100 % опитаних нами людей, що пройшли традиційний тест з мазком, заявили, що точно віддали б перевагу дихальному тесту, якщо б такий був на ринку.

XtestR is a portable laboratory for determining more than 40 medical parameters, integrated with medical systems, including for transmitting results to the attending physician. Advantages for B2C: no need to visit a doctor for diagnosis, because, unlike competitors, you can do tests at home yourself, as well as transfer the result along with the medical history, which leads to fewer steps to diagnosis and treatment appointment, In the case of B2B, the diagnosis of coronavirus is particularly relevant: the speed of the result and as a result an increase in throughput, cheapness, versatility, and the absence of the need for medical personnel due to the use of a breathing cartridge. An additional source of income is the sale of depersonalized data for targeting to pharmaceutical companies and private clinics.

Unlike our competitors, we have a unique respiratory cartridge for determining the covid19 antigen without the need for a nasopharyngeal swab, which is painful and unpleasant and can only be performed correctly by a medical professional. This gives our solution an unattainable market advantage, as 100% of the people we surveyed who passed the traditional swab test said they would definitely prefer a breath test if it were available on the market.